Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Fastlege

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Resepter

Oversikt over dine resepter:
https://www.helsenorge.no/legemidler/

Frikort og egenandeler

Oversikt over dine registrerte egenandeler for helsetjenester:
https://www.helsenorge.no/mine-egenandeler/

Pasientreise

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser